Frequently Asked Questions

Wij kunnen ervoor zorgen dat goederen vanaf al onze fabrieken rechtstreeks bij uw klanten worden afgeleverd. U kunt uw klant zelf een factuur sturen, of wij kunnen dit voor u doen. In het laatste geval zullen wij het u toekomende bedrag telegrafisch overmaken op een door u op te geven rekening. Wij hebben directe leveringen geregeld voor veel van onze klanten. Vooral naar Australië, Engeland, Duitsland, Zuid Afrika en Spanje. Op die manier behoeft u zelf de goederen niet in te voeren, geen invoerrechten te betalen en de goederen niet in te klaren. Deze worden rechtstreeks van de fabriek naar uw klant verzonden. Er zullen geen merken van de fabriek op uw goederen of op de verpakkingen worden vermeld. Wij zullen deze alleen voorzien van de labels zoals u dat wenst.

Het grootste voordeel voor u zullen de lagere kostprijzen zijn. Een ander belangrijk voordeel is dat u zich niet meer hoeft bezig te houden met het fabriceren en aankopen van uw producten. U kunt het vergelijken met uw jaarlijkse belastingaangifte. U kunt ervoor kiezen dit zelf te doen, maar als slimme zakenman weet u dat het beter is dit over te laten aan uw accountant, aangezien u naar alle waarschijnlijkheid niet op de hoogte bent van alle regels en mogelijkheden tot belastingbesparing. Wij houden ons al 33 jaar bezig met het zoeken naar productiemogelijkheden voor bedrijven van verschillende omvang. Onze diensten hebben deze bedrijven geholpen hun winst aanzienlijk te verhogen. Het spreekt voor zich, dat wanneer u goed aankoopt u ook goed zult verkopen. Wij kunnen u tijd en geld besparen door u diensten aan te bieden, zoals kwaliteitsinspecties bij de fabriek door onze eigen werknemers, het verzorgen van verscheping, inklaring en binnenlands vervoer. Wij houden u constant op de hoogte van de status van uw opdrachten. U kunt zich geheel concentreren op de marketing en op de verhoging van uw omzet.

Iedere twee maanden bezoeken wij onze fabrieken in China en Vietnam. Gedurende deze bezoeken wordt er bij de fabrieksleiding de nadruk op gelegd, dat er geen personen onder de 18 jaar mogen werken. Kinderarbeid is niet toegestaan. Wij inspecteren ook de fabrieken en hebben gesprekken met de werknemers om zeker te stellen dat zij tevreden zijn met de werkomstandigheden. Tijdens ons laatste bezoek hebben de dames van het naai-atelier geklaagd over de temperatuur. Wij hebben de fabrieksleiding gevraagd 40 ventilatoren aan de muur te installeren. Vervolgens heb ik de werknemers gevraagd of zij tevreden waren met het eten. Zij vonden dat de groente te slap was en dat er te weinig fruit was. Wij hebben dit met de leiding besproken en hen gevraagd dit te verbeteren. Enkele dagen later bezochten wij de fabriek opnieuw  en wij hebben de werknemers wederom naar de kwaliteit van het eten gevraagd. Dit was nu naar volle tevredenheid. Wij controleren ook altijd de keukens en de sanitaire voorzieningen. Langzamerhand lukt het ons de omstandigheden in de fabrieken op een hoger peil te krijgen. De fabrieksarbeiders gaan met plezier naar hun werk en voelen dat er aandacht aan hun behoeftes wordt besteed.

Een ander punt waar wij aandacht aan besteden, is dat men probeert het afvalwater te reinigen voordat het in de rivieren wordt geloosd. Wij leggen er de nadruk op dat milieubescherming uitermate belangrijk is. Het is voor China en Vietnam een nieuw gegeven, dat consumenten zich zorgen maken over het milieu. Toch begrijpen zij het en zijn bereid veranderingen aan te brengen. Wij zullen milieubewust te werk blijven gaan en zullen erop toe zien dat werknemers goed behandeld worden.

Dit is inderdaad een heel belangrijke vraag en een ieder die overweegt een product te laten maken, moet zich dit afvragen. Wij gaan tot het uiterste om al onze klanten te beschermen. Wij zullen een “Non Disclosure Agreement” ondertekenen. Dit garandeert u dat wij, The Sourcing Connection, uw product zullen erkennen als UW eigendom. Uw product zal alleen aan die fabrieken in China en Vietnam worden gegeven, die onze “World Exclusive Marketing Agreement” hebben ondertekend. Dit wettelijk geldende contract is ondergebracht bij de provinciale overheden en voorziet in boete clausules.

Ja, wij kunnen u helpen met uw ontwerptekeningen. Wij kunnen u verwijzen naar een technisch bureau dat gespecialiseerd is in het ontwerpen van nieuwe producten. Zij kunnen de noodzakelijke technische tekeningen vervaardigen om aan uw eisen tegemoet te komen en de technische informatie verstrekken die benodigd is voor het productieproces (verwijzingen zijn een aanvullende service die wij niet in rekening brengen).

Wij bevelen ten zeerste aan, dat u een patent voor uw product aanvraagt. Een patent voorkomt dat uw product wordt gekopieerd en het bezit van een patent beschermt uw markt. Wij kunnen u verwijzen naar een goede instantie die u kan helpen met deze procedure. Nadere informatie kunt u vinden op de website van het US Patent and Trademark Office: www.uspto.gov (verwijzingen zijn een aanvullende service die wij niet in rekening brengen)